The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.1.1820

Brøndsted havde ellers ved Thorvaldsens afrejse fra Rom glædet sig over, at det nu i det mindste var slut med de mange afskedsfester, som truede deltagernes ædruelighed: “dog var jeg fast glad over at det endelig blev til Alvor med Afrejsen thi de mangfoldige Afskedstoast som her gaves for Thorw. paa alle Kanter og som jeg ogsaa maatte tømme med, truede fast med at ruinere vor Ædruelighed ”, jf. brevet af 28.7.1819. Se desuden brevene tilknyttet emneordet selskabsliv i Danmark.

Last updated 07.01.2013