The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.1.1840

Her henvises der til en, i Oplysningstiden herskende, debat om hvorvidt Laokoon skriger eller sukker, jf. Gotthold Ephraim Lessings skrift Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie, 1766.

Last updated 24.03.2017