The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Grundtvig and Copenhagen During Denmark's Golden Age

[Author’s note in the text] Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testamentes otte første bøger, fordanskede efter Vulgata, edited by Christian Molbech, 1828 p. 473; N.F.S. Grundtvig, Krønnike-Rim til levende Skolebrug, med indledninger og Oplysninger, 3rd collected edition with hitherto unprinted supplements, edited by Svend Grundtvig, 1875, p. 249.

Last updated 20.12.2016