The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.9.1820

Dvs. formentlig den tyske maler Johann Julius Walckhoff (1786-1822), der opholdt sig i Rom fra omkring 1815 og begik selvmord dér i 1822, jf. Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, bd. II, p. 624. Han havde ifølge Noack bopæl i samme gade som Thorvaldsen, Via Sistina 64.

Last updated 30.11.2016