The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Anima Beata

Thiele II, p. 382, angiver, at det blev afsendt 1828, men hvorpå han byggede dette udsagn, vides p.t. ikke.

Last updated 25.11.2016