The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

Gustaf Upmark i Arsberättelserna för Nationalmuseum 1887, s. 17 och 1889, s. 15-16. I: Meddelanden från Nationalmuseum 9 resp. II.

Last updated 21.11.2016