The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

I Svenskt Biografiskt Lexikon, art. Molin, har tillsättningen av dessa kommittér angivits till juni resp. oktober. Resultatet av kommitteernas urval framgår av den 1868 tryckta Förteckning öfver skulpturarbeten i marmor och brons samt modeller och eskisser äfvensom gipsafgjutningar efter plastiska konstverk i National-Museum.

Last updated 21.11.2016