The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

Dessa är utförligt redovisade i Solfrid Söderlind, »Från Kongl. Museum till Nationalmuseum», i: Kongl. Museum 1993, s. 94-113.

Last updated 21.11.2016