The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

Äldre fotografiska avbildningar av muserna och Apollon forekommer i Harald Brising, Antik konst i Nationalmuseum, Stockholm 1911 och nyare fotodokumentation av gallerierna och Endymion finns i Kongl. Museum 1993.

Last updated 21.11.2016