The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

Här kan nämnas tidigare forslag till uppställning av Léon Dufourny, som studerats av Magnus Olausson i artikeln »Léon Dufourny and the Muse Gallery of King Gustavus III», i: Nationalmuseum Bulletin 14:2, 1988, samt de intryck som kungen fick under den italienska resan, bland annat från det då nytillkomna Museo Pio Clementino i Vatikanen, som förevisades kungen av Pius VI i egen hög person.

Last updated 21.11.2016