The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Bindesbøll and the Polychrome Facades

Brev til broderen Severin den 16. januar 1837. Citeret hos H. Bramsen op.cit., s. 55.

Last updated 21.11.2016