The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Bindesbøll and the Polychrome Facades

Aftrykt i Artes 1,1932, ligesom de fleste af de i artiklen nævnte breve fra Bindesbøll. Biografien forfattet af broderen Severin Bindesbøll.

Last updated 21.11.2016