The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.6.1818

Dvs. gravmælet over Chaudoirs første hustru Aloisia de Chaudoir, jf. A624. Der findes desuden en variant af relieffet, Svævende kvinde og dødens genius, A625, der formentlig var et, forkastet, forarbejde til gravmælet, men som opnåede selvstændigt liv som motiv, jf. referenceartiklen Anima beata.

Last updated 12.12.2016