The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Museum - From Rome to Copenhagen

[Forfatterens note til teksten:]
Peder Hjort: Nogle Ord om Thorvaldson. Uddrag af et Brev, dateret 23 April 1818, fra Hr. Hiort i Rom. U.å., s. 6.

Last updated 14.11.2016