The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.3.1821

Thorvaldsen havde lovet Slotsbygningskommissionen at overtage bestillingen på tolv apostle til Vor Frue Kirke fra Hermann Ernst Freund, men kun såfremt Freund blev tilbudt andet arbejde.
Freund fik som erstatning opgaven med at dekorere hovedtrapperne på Christiansborg Slot, samt at udføre de fire evangelister til Christiansborg Slotskirke, jf. dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot og Kirke, H.E. Freunds kunstværker.

Last updated 02.11.2016