The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.4.1818

C.W. Eckersberg fik, så vidt vides, ikke relieffer af Thorvaldsen.

Last updated 24.10.2016