The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.1.1818

I 1817 indsendte Lauritz Kruse en ansøgning til kong Frederik 6. om tilladelse til at oprette et “Almuetheater” i København, dvs. et teater hvor almuen, dvs. de fattige eller folket, kunne lade sig underholde, sandsynligvis af folkekomedier, vaudeviller, lystspil, pantomimer og operetter, dvs. lette genrer i modsætning til Det Kongelige Teaters klassiske og mere tunge repertoire, der fortrinsvis blev set af borgerskabet og de højere stænder.
Først i 1857 blev Folketeatret i København åbnet, dog ikke med Kruses bistand.

Last updated 23.10.2016