The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.1.1818

I perioden 1815-1820 var det på tale, at J.L. Lund måske skulle udarbejde en altertavle til Vor Frue Kirke i København. Lund blev dog længe holdt i uvished om bestillingen, hvilket havde at gøre med, at Kirkebygningskommissionen var splittet imellem ham og C.W. Eckersberg. Det endte med at ingen af de to malere fik bestillingen, jf. J.L. Lunds biografi.

Last updated 23.10.2016