The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.1.1818

C.W. Eckersberg: Balders død, 1817, Akademiraadet, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, inv.nr. KS 40.

Last updated 23.10.2016