The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.1.1818

Thorvaldsen blev altså frarådet at opholde sig i Danmark alt for længe, fordi kunsten dér havde ringe kår på grund af manglende finanser, jf. også det nedenstående.

Last updated 22.10.2016