The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.1.1818

Dvs. den danske kong Frederik 6., der ejede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Last updated 22.10.2016