The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1820

Dvs. Thorvaldsens aldrig realiserede relieffer til Apostelkirche i München. Relieffernes motiver skulle have været nytestamentelige scener. Thorvaldsen tegnede antagelig i 1817 en skitse med alle de påtænkte relieffer til frisen, C878.
Læs mere om den ikke-udførte bestilling i Jesu liv i Thorvaldsens fortolkning. Projekt Münchener Apostelkirche.

Last updated 21.10.2016