The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1820

Dvs. fra Sarmatien – et landområde i oldtiden nord for Sortehavet, hvor kriger- og nomadefolket sarmaterne boede.
Det vides ikke, hvorfor Allgemeine Zeitung mente, at netop denne dragt var på tale til Poniatowski.

Last updated 21.10.2016