The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1820

Thorvaldsen besøgte under sig ophold i Dresden flere gange byens kunstmuseer, fx 7.9.1820, 8.9.1820 og 9.9.1820.

Last updated 20.10.2016