The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1820

Thorvaldsen blev ofte fremhævet for sin beskedenhed, se evt. emneordet herom.

Last updated 18.10.2016