The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.10.1820

Thorvaldsen var 12.11.1819 blevet udnævnt til ‘virkelig etatsråd’, se evt. Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 18.10.2016