The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Presumably not earlier than Christmas 1831

Om dette ønske om et godt helbed var blevet Mugnoz fortalt af Thorvaldsen selv, eller om den fattige kaméskærer blot forestillede sig, at sundhed var det eneste en rig og anset mand kunne ønske sig, vides ikke. Sikkert er det dog, at Thorvaldsen faktisk satte et godt helbred over alt andet: “…jeg kjender ikke anden Glæde en at have helbred”, skrev han efter langvarig sygdom i brevudkast af sandsynligvis før 27.10.1804 til vennen, den danske arkitekt C.F.F. Stanley.

Last updated 07.09.2016