The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens in Italien gesammelte Gemälde

Johann Martin Rohden (Kassel 1778-1868 Rom) hess. Maler, in Rom 1.6.1795-1798/1802-20.4.1827/Ende 1829-1868.

Last updated 30.08.2016