The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1833

P.O. Brøndsted var 1832 udnævnt til direktør for Det Kongelige Mønt- og Medaillekabinet, en stilling han bestred til sin død i 1842.

Last updated 19.08.2016