The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1833

Dvs. kasser med P.O. Brøndsteds bog- og manuskriptsamling, som Thorvaldsen havde fået i pant for et pengelån, og som stod opmagasineret hos Anna Maria Buti, jf. emnet P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen.

Last updated 19.08.2016