The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Se hertil Brøndsteds brev til vennen Jens Møller, hvori samme sag diskuteres. Heri skriver Brøndsted blandt andet: “De pavelige Tropper og Militaircommisionen, som drage til Sonnino, Fratinone og de øvrige Røverreder for at udføre Regjeringens strenge, men nødvendige Beslutninger af 19. Juli, have bestandigen siden havt nok at gjøre, og vi læse i det mindste hver Uge i Roms officielle Jornal “Diario di Roma” om partielle Strejftog af Tropperne, om opfangne Banditers eller deres Hæleres Executioner osv.” Julius Clausen og P.Fr. Rist, Memoierer og Breve. Breve fra P.O. Brøndsted (1801-1833), Bind XLVII, København 1926, p. 134.

Last updated 28.04.2008