The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1820

Dvs. relieffet til Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624. At Thorvaldsen også benævnte relieffet Anima Beata (dvs. den velsignede sjæl) fremgår af hans liste af tidligst 1818. Der findes også en anden variant, formentlig tidligere af relieffet, nemlig Svævende kvinde og dødens genius, A625, samt en forudgående tegnet skitse C168r.

Last updated 17.08.2016