The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.12.1819

Clemens Metternich, jf. A235. Metternich buste lader til at være blevet hugget i to marmoreksemplarer. Arbejdet med hugningen af det første eksemplar er dokumenteret i dette regnskab, hvor Calí dog ikke optræder. Freunds omtale her kan derfor muligvis dreje sig om hugningen af et andet eksemplar, jf. Thorvaldsen-kronologien.

Last updated 06.10.2016