The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1820

Af brev af 3.12.1819 fremgår det også, at han arbejder på “det stykke af Frisen vorpaa der er Faarene”.

Last updated 15.08.2016