The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.12.1819

Der må her være tale om Gratierne og Amor, jf. A29, som stod færdigmodelleret i april 1819. Den omtalte tegning må derfor være en tegning efter skulpturen, som på daværende tidspunkt stod klar til at blive hugget, hvilket den blev fra 1820, jf. værkstedsregnskabet.

Der kunne her være tale om en tegning, som skulle fungere som forlæg for en reproduktion, jf. referenceartiklen Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker. I Thorvaldsens Museums samling findes følgende tegninger af værket, som alle var forlæg for senere stik: D133, D66 og D195.

Last updated 19.08.2016