The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on [26].8.1805

Arkitekten C.F.F. Stanley, se foregående kommentar for oplysningerne om denne korrespondance.

Last updated 31.01.2007