The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Der er her antagelig tale om gipseren Antonio Ceci. Antonio er dog ifølge Harald Tesan, Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Køln, Weimar og Wien 1998, p. 163, ikke identificerbar med efternavn og levetid, men ud fra de her opgivne oplysninger synes det sandsynligt, at der er tale om Antonio Ceci. Han arbejdede i Thorvaldsens værksted som ‘formatore’, dvs. som afformer af Thorvaldsens værker. Han afstøbte mao. Thorvaldsens lermodeller i gips. Desuden fremgår af brevet her, at han forestod afstøbninger af allerede færdiggjorte marmorværker.

Last updated 15.11.2010