The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Fate of Jason - On Thomas Hope, His Houses and Hobbies

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Begge relieffer er i Thorvaldsens Museums stamkatalog fejlagtigt anført som værende købt af museet på The Deepdene-auktionen i 1917. Mere præcise data er at finde i museets håndskrevne protokol samt Thorvaldsens Museum 1918, op.cit., s. 20.

Last updated 08.07.2016