The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Fate of Jason - On Thomas Hope, His Houses and Hobbies

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
H. W.Janson, ‘Thorvaldsen and England’, i: Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur Kunst seiner Zeit, bog udgivet i forbindelse med udstillingen Bertel Thorvaldsen – Ein dänischer Bildhauer in Rom, Kunsthalle Köln, Köln 1977, (ss. 107-127), s. 108 og s. 114, note 12. Hermed gjorde Janson op med den tradition, der fortæller, at Hope under sit Rom-besøg i 1803 blot af gammel vane lagde vejen forbi kunstnerværkstedet ved Piazza Barberini og her mødte Thorvaldsen, hvor John Flaxman, Hopes hidtil foretrukne billedhugger, tidligere havde arbejdet.

Last updated 08.07.2016