Comment on Why Jason?

[Forfatterens note til teksten:]
På Jasonseminaret på Thorvaldsens Museum blev kopierne fremvist som overheads. Her henvises til illustrationerne i denne artikel.

Last updated 05.07.2016