The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Thorvaldsen benyttede i vidt omfang koncipister til udformingen af sine breve, se hertil referenceartiklen omhandlende samme emne.

Last updated 07.01.2013