The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Brøndsteds ven, historikeren, professeren og teologen Jens Møller.
Brøndsteds breve til Jens møller findes publiceret i: Julius Clausen og P.Fr. Rist (udg.), Memoirer og Breve, bind XLVII, københavn 1926 med undertitlen Breve fra P.O. Brøndsted (1801-33)

Last updated 22.04.2008