The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Fr., det vil sige ‘hørte til dagens orden’.

Last updated 23.04.2008