The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.1.1834

Kritikken gjaldt bl.a. H.C. Andersens nyligt skrevne dramatiske digt Agnete og Havmanden. Digtet blev trykt 1834, på Forfatterens Forlag hos Bianco Luno og Schneider i København.

Last updated 17.06.2016