The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Themes in the exhibition 'White Christ. Christian motifs in Thorvaldsen’s oeuvre'

[Forfatterens note til teksten:]
Tidligere havde Bindesbøll fremlagt et forslag til en brønd midt i det malede haverum, som gården repræsenterer. Desuden foreligger der fra Bindesbølls hånd et forslag om at placere Thorvaldsens Kristus-statue i museets indre gård. Siden 1842 indgik det i Bindesbølls planer for museumsbygningen, at gården skulle danne ramme om Thorvaldsens grav.

Last updated 14.06.2016