The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Themes in the exhibition 'White Christ. Christian motifs in Thorvaldsen’s oeuvre'

[Forfatterens note til teksten:]
Cf. Margrethe Floryan, ‘Itahenische Reise’ – Bindesbølls møde med Goethe-tidens antikopfattelse, i: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1998, s. 25-38. I en senere artikel håber jeg at præsentere en samlet fortolkning af de forskellige bånd mellem frimureriet på den ene side og Thorvaldsens virke og Thorvaldsens Museum på den anden side, bl.a. på baggrund af arkivmateriale fremdraget i Den danske Frimurerordens arkiv. Tak til Nils G. Bartholdy, John Alstrup og Michael Bøving, alle Den danske Frimurerorden, for udstrakt hjælp i forbindelse med mine foreløbige analyser af dette emne.

Last updated 14.06.2016