The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Themes in the exhibition 'White Christ. Christian motifs in Thorvaldsen’s oeuvre'

[Forfatterens note til teksten:]
Taler og sange publiceret i Tilskueren, nr. 71. Professor Knud Lyhne Rahbek var taler i logen den pågældende aften og indleder med »Til vor hjemkomne Broder Thorvaldsen«. Ved Thorvaldsens død 1844 blev der i Frimurerlogen ikke afholdt en specielt sørgeloge, givetvis fordi Thorvaldsen ikke var optaget som medlem.

Last updated 14.06.2016