The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Themes in the exhibition 'White Christ. Christian motifs in Thorvaldsen’s oeuvre'

[Forfatterens note til teksten:]
Marie-Louise Jørgensen, Thorvaldsens Kristus i landsbykirkerne. Altertavle eller ej?, i: Kirkehistoriske Samlinger, 2001, s. 131-151.

Last updated 14.06.2016