The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Themes in the exhibition 'White Christ. Christian motifs in Thorvaldsen’s oeuvre'

[Forfatterens note til teksten:]
Cf. især gruppe 6. Théologie, Philosophie, Politik, i: Fortegnelse over endell af Thorvaldsens Værker i Gips, Antiquiteter, Malerier, Tegninger, Kobberstik, Boger, Manuscipter m.m. af Thorvaldsens Efterladenskaber, hvilke Thorvaldsens Museums Bestyrelse lader bortsælge i Museets Forhalle ved en offentlig auction d. 5te Oktober d. Aar som Fortsættelse af den d. 1ste Oktober og følgende Dage stedfindende Auction, København 1849, s. 36-38. Kataloget indgår i Thorvaldsens Museums arkiv.

Last updated 13.06.2016