The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Bertel Thorvaldsen's Circle in Rome: the Russian Sculptor Samuil Hallberg

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
Giuliani R., s. 135. Kilder

Last updated 03.06.2016